Utbildning

Lorit Consultancy erbjuder skräddarsydd utbildning inom följande områden:

• Medicinsk funktionell säkerhet
• Regelefterlevnad för medicintekniska produkter
• Funktionell säkerhet inom fordonsindustrin
• Säkerhetsrelevant arkitektur
• Förbättringar av system och programvaruprocesser

Titta på vår lista medicintekniska och fordon kurser.

Kontakta oss på info@lorit-consultancy.com för mer information om kommande kurser eller för att få reda på hur vi specifikt kan arbeta med din organisation och hålla kurser i dina lokaler enligt ditt teams enskilda behov.