Utbildning

Lorit Consultancy erbjuder skräddarsydd utbildning inom följande områden:

  • Medicinsk funktionell säkerhet
  • Regelefterlevnad för medicintekniska produkter
  • Funktionell säkerhet inom fordonsindustrin
  • Säkerhetsrelevant arkitektur
  • Förbättringar av system och programvaruprocesser
  • Kvalitetsledning

Titta på vår lista medicintekniska och fordon kurser.

Kontakta oss på info@lorit-consultancy.com för mer information om kommande kurser eller för att få reda på hur vi specifikt kan arbeta med din organisation och hålla kurser i dina lokaler enligt ditt teams enskilda behov.