Vårt Team

Vårt team består av hängivna proffs med en omfattande expertis som vi bistår våra kunder med när vi leder dem genom labyrinten av internationell efterlevnad i säkerhetskritiska projekt – från koncept till leverans.

Vi säkerställer en löpande utveckling av vår kompetens och expertis genom fortgående utbildning, och därför kan vi erbjuda våra kunder branschledande konsultation.

 

Alastair Walker – Ägare/consult

 

Alastair är ingenjörskonsult med mer än 25 års erfarenhet av utveckling av säkerhetsrelaterade produkter inom medicin, fordon och flyg. Han har varit konsult inom funktionell säkerhet i många år och har arbetat i ett stort antal fordonsprojekt mot ASIL D. Han har utvecklat och varit konsult för ett antal medicintekniska produkter och har bred kunskap om implementering av säker arkitektur och programvara av klass C 62304 för programmerbar medicinsk elektronisk utrustning (PEMS) inom 60601. Alastair har bred erfarenhet inom utveckling av system, maskinvara och inbäddad programvara.

 

Han är en erfaren utbildare inom standarder och branschkrav inom fordonsindustrin och medicinteknik.

Alastair har flera års erfarenhet av tekniker för riskanalys såsom felträdsanalys (FTA, fault tree analysis), feleffekts- och diagnostisk analys (FMEDA, Failure Mode Effects and Diagnostics Analysis) samt feleffektsanalys (FMEA, failure mode and Effects Analysis) och använder tekniker från olika branscher för att möjliggöra att de bästa metoderna upprättas för en viss sektor.

Han är aktiv medlem av programvaruinitiativet SoQrates Bavarian och är revisor inom Automotive SPICE®.

 

 

Dijaz Maric – Quality Management & Reliability Engineering Consultant

Dijaz is a quality consultant with 15 years’ experience in the automotive industry, particularly in the development and manufacturing processes of E/E systems and components. He has been involved in many projects with various different roles and responsibilities for quality management & development topics. Furthermore, he has extensive experience in failure analysis using common quality tools such as FMEA, FTA, Ishikawa, 5-Why, 7-Step problem solving and 8-D reporting.

Prior to joining Lorit Consultancy GmbH, Dijaz has gained a lot of practical experience in failure analyses of hardware and manufacturing processes related to reliability engineering.

Dijaz is highly experienced in all fields of quality management in the automotive sector according to ISO/TS or IATF 16949 standards. This expertise includes product development process, supplier quality management, product & process audits (according to VDA 6.3), continuous improvement processes, customer quality management, field monitoring and all other activities which are needed during a product lifecycle.

 

 

Martina Riebenbauer – Konsult försäljning och marknadsföring

 

Martina är expert inom försäljning och marknadsföring och har många års erfarenhet inom flera olika branschsektorer och internationella företag. Hon stödjer Lorit Consultancy utöka den österrikiska instituaitionen i Salzburg, hon är ansvarlig för all marknadsföring.

 

 

 

 

 

Kirstin McKellar – Affärsutvecklingschef

Kirsten har i sitt arbete inom affärsutveckling och marknadsföring arbetat inom flera hårt reglerade sektorer, bland annat inom konstruktion, tillverkning, förnyrbar energi, olja och gas, försvars- och företagstjänster. Hon har haft ansvar för klientengagemang, relationshantering och tillväxt i flera olika verksamheter, både för småföretag och stora multinationella företag. Den här erfarenheten tar hon med sig till Lorit, tillsammans med en passion för utomordentlig kundservice och att utveckla samarbetsrelationer som hjälper kunderna nå sina målsättningar.