Vårt Team

Vårt team består av hängivna proffs med en omfattande expertis som vi bistår våra kunder med när vi leder dem genom labyrinten av internationell efterlevnad i säkerhetskritiska projekt – från koncept till leverans.

Vi säkerställer en löpande utveckling av vår kompetens och expertis genom fortgående utbildning, och därför kan vi erbjuda våra kunder branschledande konsultation.

 

Alastair Walker – Ägare/consult

 

Alastair är ingenjörskonsult med mer än 25 års erfarenhet av utveckling av säkerhetsrelaterade produkter inom medicin, fordon och flyg. Han har varit konsult inom funktionell säkerhet i många år och har arbetat i ett stort antal fordonsprojekt mot ASIL D. Han har utvecklat och varit konsult för ett antal medicintekniska produkter och har bred kunskap om implementering av säker arkitektur och programvara av klass C 62304 för programmerbar medicinsk elektronisk utrustning (PEMS) inom 60601. Alastair har bred erfarenhet inom utveckling av system, maskinvara och inbäddad programvara.

Han är en erfaren utbildare inom standarder och branschkrav inom fordonsindustrin och medicinteknik.

Alastair har flera års erfarenhet av tekniker för riskanalys såsom felträdsanalys (FTA, fault tree analysis), feleffekts- och diagnostisk analys (FMEDA, Failure Mode Effects and Diagnostics Analysis) samt feleffektsanalys (FMEA, failure mode and Effects Analysis) och använder tekniker från olika branscher för att möjliggöra att de bästa metoderna upprättas för en viss sektor.

Han är aktiv medlem av programvaruinitiativet SoQrates Bavarian och är revisor inom Automotive SPICE®.

 

Szabolcs Agai – Functionell säkerhet konsult

Szabolcs (Saby) är ingenjörskonsult med mer än 20 års erfarenhet av software utveckling inom olika industri. Han har suderat datavetenskap och ekonomi i Budapest.

Innan han börjat med Lorit Consultancy han arbetat med säkerhet kritisk broms systeme i järnväg industrie. Han jobbade som designkvalitetschef i Knorr Bremse i Budapest. Saby har utvecklat t.ex broms systeme och iCOM (LEADER®) system.

Har är en certifierad TÜV SÜD Functional Safety Professional.

Saby jobbade 10 år i medicin med säkerhet, kvalitet och reglerande tema för software utveckling. Han arbedat för företag som GE Healthcare, Siemens Healthcare, Toshiba (Canon) Medical, 3DHISTECH Ltd and Diatron Ltd. Han har mycket erfarenhet med software utveckling. Saby är revisionsledare för ISO 9001 och revisor ISO 13485.

Saby hjälpa team med funktionell säkerhet inom medicin, fordon och järnväg.

 

Stuart Hardie – Kvalitetskonsult

Stuart har under mer än 12 år varit involverad i många aspekter av kvalitetshantering inom kliniska studier, medicintekniska och farmaceutiska områden, och har en BSc (Hons) i biomedicin från Glasgow Caledonian University.

Innan han började på Lorit Consultancy avancerade Stuart sin karriär inom kvalitetssäkring, och har bland annat jobbat som kvalitetsspecialist och kvalitetschef. Han har omfattande erfarenhet från hårt reglerade områden som faller under standarder som ISO 9001, ISO 13485, US FDA CFR 600 & 800, och MHRA:s föreskrifter.

Stuart erbjuder omfattande kunskaper om kvalitetssystemsverktyg och om de tekniker som krävs för att leva upp till standarder och föreskrifter, och är en erfaren utbildare. Han har också breda erfarenheter av att använda eQMS (electrical Quality Management System) -programvara som kan stärka en organisations möjligheter att överensstämma med relevanta regleringsstandarder.

Stuart är en certifierad internrevisor (ISO 9001) och har bred erfarenhet av att utföra leverantörsrevisioner av en rad olika industrier från blodbanker till tillverkningsanläggningar som gör metallburkar för doseringsinhalatorer (MDI).

 

Martina Riebenbauer – Konsult försäljning och marknadsföring

 

Martina är expert inom försäljning och marknadsföring och har många års erfarenhet inom flera olika branschsektorer och internationella företag. Hon stödjer Lorit Consultancy utöka den österrikiska instituaitionen i Salzburg, hon är ansvarlig för all marknadsföring.

 

 

 

 

Kirstin McKellar – Affärsutvecklingschef

Kirsten har i sitt arbete inom affärsutveckling och marknadsföring arbetat inom flera hårt reglerade sektorer, bland annat inom konstruktion, tillverkning, förnyrbar energi, olja och gas, försvars- och företagstjänster. Hon har haft ansvar för klientengagemang, relationshantering och tillväxt i flera olika verksamheter, både för småföretag och stora multinationella företag. Den här erfarenheten tar hon med sig till Lorit, tillsammans med en passion för utomordentlig kundservice och att utveckla samarbetsrelationer som hjälper kunderna nå sina målsättningar.