Tillförlitlighet

Tack vare vår sakkunskap inom tillförlitlighetsteknik och användningen av programvaruverktyg av den senaste generationen kan vi leverera en effektiv hjälp till sektoröverskridande projekt för att säkerställa att du uppnår specifika tillförlitlighetsmål och bygger upp tillförlitlighet i varje projekt redan från starten.

Vårt team har tillsammans expertis inom många olika typer av projekt, från att bidra till metrik för maskinvara för fordon till tillförlitlighet för styrenheter för vattenkraftverk samt att stödja säkerheten för kritiska medicintekniska produkter.

 

Tillförlitlighetsstandarder:

 • IEC 61709 (IEC TR 62380)
 • Siemens SN 29500
 • FIDES
 • MIL HDBK 217

Industristandarder:

 • IEC 61508
 • IEC 13849-1
 • ISO 26262
 • DO-254
 • DO-178C
 • IEC 60601

Tjänster:

 • Tillförlitlighet, tillgänglighet, upprätthållande och säkerhet (RAMS)
 • RBD-analys
 • Felträdsanalys (FTA)
 • Händelseträdsanalys (ETA)
 • FMEA-analys
 • Granskningar av maskinvara, bland annat metrik som FMECA-analys
 • Risk- och tillförlitlighetsstudier (HAZOP)
 • Skapande av relevanta dokument och rapporter

 

FMECA