Fordon kurser

ISO 26262

Ladda ner broschyr här (PDF)

 

Modul 1 ISO 26262 översikt (halvdag)
 • Begrepp översikt
 • Interpretation av tabeller
 • Safety Plan
 • Item Definition
 • Hazard Analysis & Risk Assessment
 • Safety Element out of Context
 • Functional Safety Concept
 • Technical Safety Concept
 • System nivå översikt
 • Team uppgift
Modul 2 ISO 26262 hardware (halvdag)
 • Induktiv och deduktiv analyser
 • Diagnostic Coverage
 • Hardware säkerhetsanfordran
 • Hardware metrik
 • Byggnadsdel felfrekvens
 • Halvledarekomponent och byggnadsdel översikt
 • Hardware integration och bekräftelse
 • Team uppgift
Modul 3 ISO 26262 software (halvdag)
 • Software säkerhetsanfordran
 • Software architektur
 • Software unit utkast och implementering
 • Software metrik
 • Software unit bekräftelse
 • Software integration och bekräftelse
 • Embedded software test
 • Software tool översikt
 • Konfiguration och kalibrering
 • Automotive SPICE® processförbättring
 • AUTOSAR
 • Cybersecurity
 • Agile softwareutkast
Modul 4 ISO 26262 Supporting infrastruktur (halvdag)
 • Dekomposition
 • Coexistence of elements
 • Dependant failures analysis
 • Common cause failures
 • Säkerhet analyser
 • Kvalifikation av software komponenter
 • Üträkning av hardware element
 • Proven in use arguments
 • Planering för produktion och service

Vi erbjuder utbildning i ISO 26262 (på engleska). Det finns 4 gründläggande kurse men vi kann erbjuda skräddersydda kurse, som mötter era spezifikationar. Träning blir på engelska.

För mera information info@lorit-consultancy.com