Fordon

I takt med att antalet elbilar ökar varje år och prognosen om att antalet bilar på vägarna kommer öka med 50 procent under det kommande decenniet, förstärks rollen för den funktionella säkerheten inom fordonsindustrin. Dagens bilar är utrustade med hundratals styrenheter och hur dessa system utvecklas är kritiskt för alla trafikanters säkerhet.

Med vår erfarenhet av ISO 26262-projekt kan Lorit Consultancy hjälpa dig med att implementera dina säkerhetsrelaterade fordonsprojekt – från koncept till tillverkning.

Fault Tree Analysis

Standarder:

 • Funktionella säkerhetsstandarderna ISO 26262 och IEC 61508
 • ISO / PAS 21448 Safety of the intended functionality
 • Kvalitetsledning IATF 16949
 • Förbättringar enligt SPICE® för fordon och ISO 15504 för programvara och systemprocesser

Tjänster:

 • Faroanalys och riskbedömning
 • Felträdsanalys (FTA)
 • FMEA-analys
 • Granskningar av inbäddad programvara, däribland arkitektur, verktygsval och metriköverensstämmelse
 • Granskningar av maskinvara, bland annat metrik och FMEDA-analys
 • Skapande av relevanta arbetsprodukter, granskningar och rapporter
 • Kvalitetsledning

 

Expertis: